Orgid Pure - Energetische en psychische empowerment
RSS Fan worden

Recente posts

Verlangens
Ezine Orgid wintereditie
Nieuwsbrief Zomereditie
Hoog sensitiviteit (HSP)
Chakra's & Aura

Categorieën

Chakra's & aura
De essentie van hoogsensitiviteit
Ezine Orgid
Het leven is hart
Migraine en hoofdpijnen
Sensitiviteit en gronding
Mogelijk gemaakt door

Mijn Blog

Hoog sensitiviteit (HSP)


Hooggevoeligheid
Hooggevoeligheid of sensitiviteit (HSP ofwel High Sensitive Personality). 
Steeds meer mensen en kinderen zijn van geboorte af aan gevoelig voor allerlei prikkels van binnen uit (persoonlijkheid) en van buiten (de wereld).  

Deze gevoeligheid herken je aan onderstaande prikkels en reacties;
Gevoelig voor eten, denk aan voedsel- allergie en intolerantie;
Gevoelig voor heftige emoties van zichzelf en anderen;
Gevoelig voor stemmingen en sferen;
Gevoelig voor mensenmassa's;
Gevoelig voor reguliere medicijnen; 
Gevoelig voor drukte en langdurige stress;
Gevoelig voor straling van apparaten, zoals computers, mobiele telefoons;
Gevoelig voor de straling van hoogspanningsmasten in de buurt van huizen of gebouwen of wateraders onder en om het huis of gebouw.

Als deze signalen niet worden opgemerkt, ontstaat ziekte en psychische problemen. 
Inzicht in je gevoeligheid en je reacties helpt om jezelf beter te begrijpen en te accepteren. 

Bedenk dat je met (hoog-) gevoeligheid anders mag leren omgaan! Zodat je er de  positieve resultaten van ondervind in plaats van de negatieve. 
 
Je energieniveau op peil houden en jezelf afschermen is te leren! En geeft duidelijk waarneembare resultaten in gezondheid en welzijn.

Essentie van sensitiviteit 
Zintuiglijke of emotionele hooggevoeligheid?
Mensen die fijngevoelig van aard zijn, zijn in staat signalen van zichzelf en anderen aan te voelen en daar adequaat op in te spelen.

Sensaties of emoties
Signalen in sensaties, zoals warmte, koude, wind, kippevel bijvoorbeeld en emoties zoals gevoelens van geluk, euforie, liefde, verdriet, frustratie, angst of schuldgevoel. 

Gesloten of meer open
Bij de ene groep mensen en kinderen zijn deze sensaties en/of gevoelens min of meer gesloten, bij (hoog-)gevoelige mensen en kinderen staat dit stuk meer open.
Een gesloten gevoel maakt dat er (bijna) geen signalen binnen kunnen komen. 
Een meer open gevoel laat wel signalen binnenkomen. Te open maakt dat mens of kind overprikkeld raakt.

Mate van openheid en diepere gevoelsbetekenis
De mate van openheid bepaalt in hoeverre de persoon contact kan maken met deze sensaties en emoties en deze als zodanig (h-)erkend bij zichzelf en anderen.

Dit contact met jezelf leidt tot een diepere gevoelsbeleving en kan gezien worden als een ontmoeting met het pure gevoelselement in jou Zelf, de essentie.

Het pure gevoelselement in jou Zelf (essentie) en je spirit
Het gevoelselement steeds meer toelaten is kiezen voor een leven vanuit vrijheid en verbondenheid in relatie met de mensen (de wereld) om je heen. We laten oordelen over onszelf en ons leven los. We genieten van het moment. 

Deze mooie, veilige plek zit in jezelf
We observeren onszelf, ons lichaam, onze gedachten en overtuigingen. En gaandeweg komt er ruimte voor onze spirit. We komen in contact met onze innerlijke behoeften en verlangens. 

Als je dit ervaart, ook al is het maar voor een moment, dan zul je beseffen dat je hier altijd naar terug kan. 


1 Reactie op Hoog sensitiviteit (HSP):

Comments RSS
custom paper writing on donderdag 3 augustus 2017 8:24
If you notice everything, you are naturally going to be overstimulated when things are too intense, complex, chaotic, or novel for a long time.
Reageren op een reactie

Voeg een reactie toe:

Je naam:
E-mailadres: (vereist)
Website:
Reactie:
Maak je tekst groter, vetgedrukt, schuingedrukt en meer met HTML tags. Zo werkt het.
Post Comment
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint